Đối thoại chính sách giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2019

19/06/2019 14:54 Số lượt xem: 245
Chiều 17/6, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Trừng Xá tổ chức hội nghị đối thoại chính sách giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2019 nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ và tổ chức hội ở địa phương. Dự có lãnh đạo Hội LHPN huyện và hơn 100 hội viên phụ nữ trong xã.

  

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Trừng Xá đã trực tiếp trao đổi thông tin, trả lời 15 nội dung ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ xã về các vấn đề: Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng, HĐND. Chế độ cho phụ nữ trong các chi hội. Công tác vệ sinh môi trường. Công tác tôn giáo. Tình hình phát triển KT-XH, an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tình hình dịch tả lợn châu Phi; Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường; ATTP trong các bếp ăn nhà trường…

       Qua buổi đối thoại đã giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội; giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ có điều kiện được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến cấp ủy, chính quyền. Qua đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.