Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 610
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
465/UBND-NN
V/v chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-1911/05/2021
461/UBND-VX
V/v rà soát, truy vết các trường hợp liên quan các ca nhiễm Sars-CoV-2 tại thôn Kim Đào, Thị trấn Thứa Thông tin văn bản11/05/2021
37/TB-UBND.
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 11/5/202111/05/2021
450/UBND-VX
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-1910/05/2021
36/TB-UBND
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện10/05/2021
426a/UBND-VX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh06/05/2021
420/UBND-VX
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19Y tế06/05/2021
35/TB-UBND.
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 06/5/202106/05/2021
22a/TB-UBND
THÔNG BÁO Kết luận của Phó chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng xã Trung Kênh thành đô thị loại V06/05/2021
403/UBND-NN
V/v tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện04/05/2021
402/UBND-NN
CV tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện04/05/2021
34/KH-UBND
KẾ HOẠCH Đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp04/05/2021
26/TB-UBND
THÔNG BÁO về giờ làm việc mùa hè09/04/2021
303/UBND-VX
V/v tăng cường công tác điều trị và phòng, chống bệnh Tay chân miệngY tế06/04/2021
24/KH-UBND
KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 202606/04/2021
289/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 4 năm 202101/04/2021
98/NQ-HĐND19
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Lâm Thao huyện Lương Tài đến năm 203531/03/2021
97/NQ-HĐND
NQ về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh huyện Lương Tài đến năm 203531/03/2021
19/KH-UBND
KH Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ15/03/2021
457/QĐ-UBND
QĐ thành lập Ban tuyển sinh quân sự huyện Lương Tài12/03/2021
17/KH-UBND
KẾ HOẠCH Kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 202110/03/2021
439/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử huyện Lương Tài09/03/2021
16/TB-UBND
TB Kết luận của Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tại cuộc họp ngày 08/3/202109/03/2021
205/UBND-VX
V/v một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới08/03/2021
166/CTr-UBND
CTr Chương trình công tác tháng 3 năm 20226/02/2021
Số dòng / trangTrang 1/25|<<12345>>|