Tổ chức bộ máy UBND huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 40
Tổ chức bộ máy UBND huyện

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

             Đồng chí Nguyễn Thị Hà

            Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

           - Đồng chí: Nguyễn Văn Hiến 

          - Đồng chí: Phạm Thanh Hải

       Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

           1. Đồng chí: Đỗ Danh Tiến: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

           2. Đồng chí: Trịnh Đắc Vũ: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

           3. Đồng chí: Vũ Bá Tới: Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện.

           4. Đồng chí: Phạm Xuân Sản: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

           5. Đồng chí: Trần Quốc Hoàn: Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

           6. Đồng chí: Vũ Đình Phúc: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện

           7. Đồng chí: Trần Xuân Nhiên: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

           8. Đồng chí: Nguyễn Xuân Chinh: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

          9. Đồng chí: Nguyễn Văn Long: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng

          10. Đồng chí: Phạm Thanh Tuấn: Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội

          11. Đồng chí: Phạm Thị Bích Liệu: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

         

         Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021:

Nội dung thông báo: File đính kèm

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy