Tổ chức bộ máy UBND huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 55
Tổ chức bộ máy UBND huyện

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

             Đồng chí Nguyễn Thị Hà

            Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

          - Đồng chí: Phạm Thanh Hải

           Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

           - Đồng chí: Trần Xuân Nhiên

       Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

           1. Đồng chí: Đỗ Danh Tiến: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

           2. Đồng chí: Trịnh Đắc Vũ: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

           3. Đồng chí: Vũ Bá Tới: Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện.

           4. Đồng chí: Phạm Xuân Sản: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

           5. Đồng chí: Trần Quốc Hoàn: Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

           6. Đồng chí: Vũ Đình Phúc: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện

           7. Đồng chí: Đỗ Văn Hanh: Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng

           8. Đồng chí: Phạm Thị Bích Liệu: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

          9. Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Lương: Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện

            Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021:

Nội dung thông báo: File đính kèm

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy