Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 56
Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Ông Vũ Minh Hiếu:  bí thư huyện ủy

2. Bà Nguyễn Thị Hà: Phó bí thư  Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

3. Ông Nguyễn Văn Hiến: Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện

4. Ông Phạm Hải Bằng: Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy

5. Ông Nguyễn Văn Thao: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Ông Nguyễn Đình Văn: Trưởng ban tổ chức Huyện ủy

7. Ông Đoàn Văn Mạnh: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

8. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban dân vận, Phụ trách Văn phòng Huyện ủy.

9. Ông Đỗ Danh Tiến: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

10. Ông Trịnh Đắc Vũ: Trưởng công an huyện.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN