Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 110
Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1.Ông Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy

2. Ông Nguyễn Đình Văn: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

3. Ông Phạm Thanh Hải: chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

4. Ông Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

5. Ông Đoàn Văn Mạnh: Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị .

6. Ông Trần Văn Cúc: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy 

7. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

8. Ông Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

9. Ông Nguyễn Văn Thịnh: Trưởng công an huyện.

10. Ông Nguyễn Văn Long:  Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN