Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 63
Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Ông Vũ Minh Hiếu:  Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

2. Ông Nguyễn Đình Văn: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

3. Bà Nguyễn Thị Hà: Phó bí thư  Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

4. Ông Phạm Thanh Hải: Phó chủ tịch UBND huyện

5. Ông Phạm Hải Bằng: Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy

6. Ông Nguyễn Văn Thao: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

7. Ông Đoàn Văn Mạnh: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

8. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

9. Ông Đỗ Danh Tiến: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

10. Ông Trịnh Đắc Vũ: Trưởng công an huyện.

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN