V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm Đại hội Đảng các cấp

11/05/2020 10:20 Số lượt xem: 60
V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm Đại hội Đảng các cấp
V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm Đại hội Đảng các cấp (File đính kèm)