V/v thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/05/2020 09:59 Số lượt xem: 35
V/v thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
V/v thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (File đính kèm)