V/v khắc phục một số tồn tại, hạn chế và cam kết chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

20/05/2020 07:09 Số lượt xem: 52
V/v khắc phục một số tồn tại, hạn chế và cam kết chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
V/v khắc phục một số tồn tại, hạn chế và cam kết chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới (File đính kèm)