V/v đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình

08/10/2020 15:38 Số lượt xem: 188
V/v đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình
V/v đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình (File đính kèm)