ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2019

20/11/2019 08:04 Số lượt xem: 274

Sáng 18/11/2019 dưới sự chủ trì của Đ/c Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện.  UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 để thông qua bản thảo 9 nội dung quan trọng.

(Toàn cảnh phiên họp)

        Dự phiên họp còn có đ/c Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; đ/c Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch HĐND huyện;, đ/c Trần Xuân Nhiên- Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Các đại biểu được nghe Báo cáo trung tâm về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

         Năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6%, trong đó: Nông lâm nghiệp - Thủy sản tăng 2,9%; Công nghiệp - TTCN - XDCB tăng 8,6%; dịch vụ tăng 9%; Giá trị sản xuất XDCB ước đạt 1.298,073 tỷ đồng, đạt 93,1% KH, bằng 97,7% so với năm 2018; Ước thu ngân sách Nhà nước: 105,805 tỷ đồng, đạt 133,6% KH tỉnh giao, đạt 124,2% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 122% so với thực hiện năm 2018. Ước chi Ngân sách địa phương: 740,632 tỷ đồng, đạt 187,9% KH tỉnh giao, đạt 185,2% kế hoạch huyện phấn đấu, bằng 133,4% so với thực hiện năm 2018.  Tỷ lệ hộ nghèo 1,93%, giảm 0,7% so với năm 2018.

           Xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó: 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM  trước năm 2019, 02 xã (Phú Lương, Bình Định) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn NTM.

           Đối với huyện NTM toàn huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới  gồm các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, 2 tiêu chí quy hoạch, môi trường phấn đấu hoàn thành cuối năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện Nông thôn mới.

          Năm 2019, có 31.999/32.730 gia đình đăng ký đạt GĐVH (đạt 98%), 101/101 thôn đăng ký đạt LVH (đạt 100%) và 116/116 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2019 (đạt 100%). Năm 2019 ước đạt có 31.100/32.730 (đạt 95%) gia đình đạt GĐVH (tăng 4,7% so với năm 2018); có 91/101 thôn được công nhận Làng văn hóa (đạt 90%) giảm 0,3% so với năm 2018; có 110/116 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 94,8%) tăng 0,8% so với năm 2018.

         Kết quả đánh giá ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện năm 2019: Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: Xếp loại Tốt: 9/17= 53% . Xếp loại khá: 8/17=47%. Đối với các xã, thị trấn: Xếp loại Tốt: 5/14=35,7%. Xếp loại Khá: 9/14=64,3%.

       Công tác giáo dục đào tạo: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2018 - 2019; cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các nhà trường được tăng cường; chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi có chuyển biến: 15 giải quốc gia (huy chương Đồng cuộc thi Tìm kiến tài năng Toán học trẻ Việt Nam, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 11 giải Khuyến khích); 115 giải cấp tỉnh, cụ thể 10 giải nhất, 42 giải nhì, 33 giải ba, 30 giải khuyến khích, xếp loại chung đứng thứ nhất tỉnh; 02 học sinh tiểu học đạt giải Quốc Gia Hội thi Trạng nguyên tiếng việt ( 01 giải Nhất, 01 giải khuyến khích), 01 học sinh trường THPT Lương Tài đạt giải Nhất sân chơi Đất hochj Kinh Bắc năm 2019.

         Phương hướng các chỉ tiêu năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, trong đó: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 1,2%; CN - TTCN - XDCB tăng 6,9%; Dịch vụ tăng 6,9%. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 21,3%, Công nghiệp - TTCN - XDCB chiếm 35,7%, Dịch vụ chiếm 403%. Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160,7 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành). Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 0,2 % - 0,3%. 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 88% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

        Tại hội nghị còn thông qua các bản báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa năm 2019, bước đầu sản xuất vụ đông năm 2019-2020, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020; báo cáo tổng kết công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại tố cáo năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020, báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo tình hình và kết quả triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2020; Dự thảo Quy hochj vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình công tác của UBND huyện năm 2020;

         Các đại biểu đã tập trung tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến vào các bản báo cáo.

(Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp)

            Kết luận phiên họp đ/c Lê Tuấn Hồng- Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới: Tập chung chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng Huyện về đích nông thôn mới, giải quyết dứt điểm các đơn thư kiếu kiện, thực hiện các kết luận sau thanh tra. Đảm bảo an ninh trật tự, đẩy nhanh các tiến độ xây dựng các dự án công trình trong năm 2019, đầu năm 2020.

         Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.        
XT. Phòng VH&TT