ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2020

20/10/2020 16:13 Số lượt xem: 376

Sáng ngày 16/10/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 để đánh giá, bàn thảo 10 nội dung quan trọng.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 10\Họp UBND\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

        Dự có đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp huyện.

          Tại phiên họp đã thông qua báo cáo kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2020. Toàn huyện phấn đấu thực hiện khối lượng nạo vét đất 80.000m3, vớt 4610 m3 bèo, xây lát 210 m3; Chọn 02 chương trình trọng điểm của huyện là nạo vét và vớt bèo tuyến kênh tiêu từ trạm bơm Trừng Xá 1 đi thôn Tuần La xã Trung Chính, chiều dài 2500m, tổng khối lượng bùn, đất nạo vét 7000 m3, vớt bèo 15000 m3, nạo vét tuyến kênh tưới tiêu từ trạm bơm Lai Hạ đi của Kim, trạm bơm Văn Phạm đi Trại Lợn, trạm bơm Thanh Khê đi Trại Lợn, chiều dài 1600m, khối lượng bùn đất nạo vét 5760 m3. Ngoài ra mỗi xã chọn 01 công trình trọng điểm để phát động phong trào làm thủy lợi, cải tạo đất. Các địa phương đồng loạt ra quân làm thủy lợi cải tạo đất trong trung tuần tháng 11, kết thúc ngày 16/12. Để đạt kế hoạch đề ra huyện thực hiện phương châm chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực tại cơ sở để tham gia trong tháng chiến dịch, thi công nhanh gọn, dứt điểm từng công trình tránh tình trạng làm cho xong việc, hiệu quả phục vụ sản xuất thấp, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tuyến công trình để có kế hoạch thực hiện, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày  27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo kết quả quản lý sử dụng các khoản thu-chi (thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện các khoản thu-chi thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2020-2021 các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

        Báo cáo đề án hỗ trợ kinh phí và thưởng cho các thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục trên địa bàn huyện Lương Tài, giai đoạn 2016-2020; đề xuất phương án tiếp theo. Toàn huyện đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các thôn giữ vững danh hiệu văn hóa 03 năm, 06 năm và 09 năm liên tục để mua sắm các trang thiết bị phục vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn huyện.

         Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ điện táng, hỏa táng giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn huyện, đề xuất phương án tiếp theo”. Huyện đã hỗ trợ 3 triệu/đám thực hiện điện táng, hỏa táng người chết. Tổng kinh phí cấp huyện hỗ trợ trên 2,94 tỷ đồng.

          Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HU ngày 08/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện; giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021;  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. Tại phiên họp các đại biểu đã tham gia đánh giá, bàn thảo các báo cáo.

           Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành cần báo sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả. Trước mắt cần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tập trung cao thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt.

           Đối với các báo cáo thảo luận tại phiên họp, đồng chí nhấn mạnh Lương Tài là huyện nông nghiệp do vậy công tác làm thủy lợi cải tạo đất có vai trò hết sức quan trọng. Giao cho ngành chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác làm thủy lợi cải tạo đất, huy động đồng loạt sức dân cùng tham gia. Đồng thời cần phải đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. Thống nhất dừng thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí và thưởng cho các thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2016-2020, đề án đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử tạo bước chuyển mạnh phong trào văn hóa trên địa bàn. Đồng thời giao Phòng VH&TT trên cơ sở các quy định tham mưu, đề xuất các chính sách kịp thời động viên các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Đối với đề án “Hỗ trợ điện táng, hỏa táng giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn huyện” tiếp tục trình Ban thường vụ huyện ủy triển khai giai đoạn 2021-2025, thống nhất nâng mức hỗ trợ từ 03 triệu/đám thực hiện điện táng, hỏa táng người chết lên 07 triệu đồng. Đồng thời chuyển mức hỗ trợ từ xã xuống trực tiếp cho các thôn khi có tỷ lệ điện táng, hỏa táng đạt cao.

          Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đối với công tác đầu tư công và xây dựng cơ bản được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi đây sẽ tạo bước đột phá quan trọng của huyện phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới. từ nay đến cuối năm 2020 huyện xác định chọn công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ đường tỉnh 284 từ thị trấn Thứa qua địa bàn xã Trung Chính đi Hải Dương là công trình trọng điểm của huyện. Tập trung quyết liệt thực hiện, đồng thời dẩy mạnh tập trung xây dựng một số công trình tại khu đô thị mới của huyện nhằm tạo điểm nhấn quan trọng của huyện.

          Trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung cao thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng cây vụ đông năm 2020. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

PVD-Phòng VH&TT