UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021

22/02/2021 15:56 Số lượt xem: 111

Ngày 19/02/2021 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2021 để thông qua 5 bản thảo báo cáo, kế hoạch. Dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c thành viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp.

Nội dung 1 các đại biểu đã được nghe ngành Y tế báo cáo sơ bộ tình hình dịch Covid - 19, tính đến ngày 19/02/2021, toàn huyện ghi nhận 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc địa bàn xã Lâm Thao; 01 trường hợp phát hiện tại Hải Dương. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế kịp thời sự lây lan của dịch bệnh; thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao trong thời gian 21 ngày kể từ 00h00’ ngày 29/1/2021, Đến nay ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm trên 5.000.000 mẫu, ngành đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid – 19, xã Lâm Thao đã được hỗ trợ tổng kinh phí từ Tỉnh đến huyện trên 1 tỷ đồng. Hiện nay thôn Nhiêu Đậu xã Lâm Thao đã được dỡ cách ly, phong tỏa… Đồng chí Chủ tịch Huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể và đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho từng ngành tập trung tốt thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.  

Nội dung 2 hội nghị đã được nghe bản 5 bản báo cáo, kế hoạch: Kế hoạch xây dựng lực lượng, tập huấn huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021. Với mục đích tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, huấn luyện Dân quân tự vệ cho các đối đượng theo phương châm “ Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao khả năng dẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Tại kế hoạch Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 cử các đồng chí thuộc đối tượng 02, đối tượng 03 tham gia bồi dững KTQP&AN do Quân khu và Tỉnh tổ chức đúng thành phần, đối tượng và chỉ tiêu. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho 2 lớp là 150 học sinh theo phân phối chương trình, đúng nội dung giáo trình quy định. Tăng cường tuyên truyền giáo dục Quốc phòng an ninh  cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng.

          Tại hội nghị các đồng chí cũng được các ngành thay mặt cho UBND huyện thông qua các bản báo cáo như: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”; Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm 2020-2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã thảo luận, các đồng chí đã tham gia đóng góp các bản báo cáo và đưa ra các giải pháp thực hiện trong tháng 03 năm 2021.

Kết luận hội nghị Đ/c Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời cùng với phát triển kinh tế xã hội, hạn chế các cuộc họp không cần thiết. Về sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; chỉ đạo tốt công tác thuỷ lợi, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi; Về tài nguyên, môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch Nông thôn mới, tập trung giải phóng mặt bằng. Về văn hóa - xã hội; Tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện dậy học trực tuyến trên truyền hình; giải quyết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do dịch covid - 19.

 Về lĩnh vực nội chính, xây dựng chính quyền; Chỉ đạo tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu năm; hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp. Chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo đúng quy định; Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANCT, trật tự ATXH;  Chuẩn bị tốt các điều kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

XT.Phòng VH&TT huyện