UBND huyện thường kỳ tháng 01 năm 2020

14/01/2020 13:55 Số lượt xem: 157

Ngày 13/01/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020 để thông qua 9 bản thảo báo cáo, kế hoạch. Dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Lê Tuấn Hồng : Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Đ/c Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c thành viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 1\Họp UBNDF\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

         Tại hội nghị đã được nghe bản 9 bản báo cáo, kế hoạch: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;  Báo cáo kết quả trồng cây nhân dân năm 2019, kế hoạch năm 2020; Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” nhân dịp đầu Xuân 2020; Báo cáo kết quả tu bổ đê, kè, cống năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2019; nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch Lễ giao nhận quân năm 2020; Kế hoạch bắn pháp ho tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Báo cáo kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

       Tại hội nghị các đồng chí đã tham gia thảo luận đóng góp các bản báo cáo và đưa ra các giải pháp thực hiện trong tháng 02 năm 2020.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 1\Họp UBNDF\2.png

(Đ/c Lê Tuấn Hồng: Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị)

         Kết luận hội nghị Đ/c Lê Tuấn Hồng: Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Về sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ đông, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2020; chỉ đạo tốt công tác thuỷ lợi, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi; Chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Tết trồng cây năm 2020 vào ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý. Về tài chính - KH, xây dựng cơ bản; Tập trung chỉ đạo thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm; triển khai chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm huyện. Tăng cường công tác quản lý và vận hành hệ thống đèn LED và điện chiếu sáng tại khu vực trung tâm huyện; Rà soát và sửa chữa những cụm đèn đã hỏng.

        Về tài nguyên, môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đặc biệt là việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tập kết, khai thác cát, sỏi lòng sông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện và đường vào khu xử lý. Về văn hóa - xã hội; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, Mừng Đất nước đổi mới; chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng Ch­ương trình, phóng sự về những kết quả nổi bật về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019, chú trọng tuyên truyền về Nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tăng cường công tác QLNN về Y tế; chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện triển khai kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh ATTP dịp tết Nguyên đán tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về lĩnh vực nội chính, xây dựng chính quyền; Chỉ đạo tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu năm; hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp. Chuẩn bị chức lễ giao nhận quân năm 2020 đảm bảo đúng quy định. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo trang trọng, an toàn; Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANCT, trật tự ATXH  dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

                                                                            

XT.Phòng VH&TT huyện