UBND huyện Lương Tài: Phiên họp thường kỳ tháng 9

30/09/2019 14:49 Số lượt xem: 242

Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\HỌp tháng 9\Untitled.png

(toàn cảnh)

         Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện hủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đồng chí Phạm Thanh Hải, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND Huyện; đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

          9 tháng đầu năm 2019, huyện Lương Tài đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển KT- XH. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 838,715tỷ đồng; trong đó đáng chú ý huyện đã gieo trồng được hơn 11.351 ha cây trồng các loại, năng suất lúa bình quân 2 vụ lúa ước đạt 62,2 tạ/ha. Tổng giá trị sản xuất CN- TTCN ước đạt hơn 1.909,651 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng cơ bản ước đạt hơn 1.088,6 tỷ đồng, doanh thu vận tải đạt hơn 707,67 tỷ đồng. Ước thu ngân sách đạt hơn 117,450 tỷ đồng. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường được quan tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến, tổng số tiêu chí đạt là 247, bình quân mỗi xã đạt 19/19 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả; có 30.209/31.200 gia đình đăng ký đạt GĐVH, 101/101 thôn đăng ký đạt LVH và 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2019. Đặc biệt đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (1999-2019); Quản lý, hướng dẫn chặt chẽ các hoạt động tổ chức lễ hội theo đúng quy chế tổ chức lễ hội của Bộ VH,TT&DL và tổ chức chúc mừng thọ theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh. 9 tháng đầu năm toàn huyện có 174/427 số đám tang tổ chức đi điện táng, hỏa táng bằng 40,7,%; công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác nội chính và xây dựng chính quyền được chú trọng; tình hình ANCT- TTATXH được ổn định.

          Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh và thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ mùa; phấn đấu gieo trồng vụ đông đạt 1.166 ha; đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí chưa đạt đối vớiHuyện nông thôn mới. Phấn đấu tổng giá trị sản lượng CN- TTCN cả năm đạt hơn 3.180,830 tỷ đồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng; tập trung chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT- XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng GPMB các dự án được phê duyệt; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hội gia đình; chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin,  giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, TTATXH; Cải các hành chính tại các cơ quan thuộc huyện, các xã, thị trấn trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực cán bộ, công chức viên chức và hành chính công.

         Tại phiên họp đã thông qua các báo cáo:  Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 tại xã Lâm Thao, xã Mỹ Hương; Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi 9 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2015-2020.

        Thảo luận tại hội nghị, các ngành, các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2019, về: tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, nhất là thu thuế sử dụng đất, thu thuế phi nông nghiệp, chống thất thu thuế ngoài quốc doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các tuyến đường đang thi công, nhất là giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ …; quan tâm đẩy nhanh thi công các công trình đường giao thông, phòng, lớp học; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân; chú trọng phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chủ động phòng chống lụt bão, úng nội đồng, đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Đê điều; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý giải quyết khiếu kiện, tố cáo…

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\HỌp tháng 9\2.png

(Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị)

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận và đánh gia cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; thống nhất tiếp thu những ý kiến phát biểu của các ngành, địa phương tại phiên họp.  Về nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ mùa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp; tập trung cao hoàn thành thu ngân sách của quý IV năm 2019, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, trong đó lưu ý các xã, thị trấn lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, điều kiện thi công công trình, trước khi quyết định chọn nhà thầu đề nghị báo cáo với lãnh đạo UBND huyện; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết tốt các đơn thư kiếu kiện tố cáo…..

XT. Phòng VH&TT huyện