UBND huyện Lương Tài: Phiên họp thường kỳ tháng 10

12/10/2019 10:02 Số lượt xem: 230

Sáng ngày 11/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm thảo luận các nội dung quan trọng của huyện trong tháng 10 và những tháng tiếp theo.

         Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy,  Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện, các đồng chí ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp huyện.

(Toàn cảnh hội nghị)

          Tại phiên họp đã thông qua báo cáo: Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2019: Trong năm 2018 kế hoạch cải tạo đất của huyện đạt 55.170 m3, trong đó kênh tưới 21.953 m3, kênh tiêu 26.462m3, kênh dẫn 6.010 m3, dự kiến vớt 7.490 mbèo, xây lát 88 m3. Trong năm 2018, kế hoạch tổng khối lượng thực hiện cải tạo đất: 71.584 m3/55.170m3 kênh tiêu: 29.989m3 /26.462 m3, kênh tưới: 33975m3/21.953 m3, kênh dẫn trạm bơm: 5.700m3 /6.010 m3bờ vùng 1.920m3/745 m3, vớt bèo 3.600 m3 , xây lát 789 m3;  Huyện chọn 02 công trình trọng điểm, mỗi xã, thị trấn chọn 01 công trình trọng điểm để phát động, tuyên truyền huy động lực lượng tại địa phương tham gia. Nạo vét các kênh tiêu, các tuyến kênh tưới chính bị bồi lắng, các tuyến kênh dẫn, bể hút trạm bơm, tôn cao khép kín bờ vùng, bờ thửa, giải phóng vật cản, vớt bèo, đảm bảo phục vụ tốt sản xuất. Phấn đấu 100% chân vàn, vàn cao và diện tích không trồng cây vụ đông, giữ nước chân ruộng trũng nhằm giữ độ phì nhiêu của đất và hạn chế phát triển sâu bệnh. Hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình. Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2019, tổng khối lượng: 49.850m3. Kế hoạch Huyện chọn 02 công trình trọng điểm, mỗi xã, thị trấn chọn 01-02 công trình trọng điểm để phát động vào ngày 15/11/2019.         

       Báo cáo Kế hoạch rà soát hộ nghèo nhằm xác định danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ tái nghèo…những nguyên nhân chủ yếu. Giúp cấp ủy và chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng đơn vị, từ đó có giải pháp đẩy mạnh kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thời gian rà soát từ 17/9/2018 đến 20/11/2018.

           Báo cáo kết quả quản lý sử dụng các khoản thu-chi (thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2018-2019 và kế hoạch các khoản thu-chi (thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2019-2020 các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Vào đầu năm học Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các khoản thu, kết hợp với kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện trong năm học để xem xét, đảm bảo các khoản thu đúng như trong tờ trình đã được phê duyệt của đơn vị, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ thu chi đảm bảo tính hợp lý, phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch kiểm tra quyết toán 06 tháng, kiểm tra cuối năm và thẩm định quyết toán hàng năm. Trong năm 2019, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đươn vị khi triển khai phải thực hiện đúng quy trình các bước hướng dẫn, về nguyên tắc, quy trình thực hiện, thống nhất các khoản thu,việc tổ chức thực hiện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.

          Báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Nhằm kịp thời bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ kỹ năng, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công việc. Việc bồi dưỡng đảm bảo phù hợp với công tác quy hoạch cán bộ và xuất phát từ thực tiễn của đơn vị. Kế hoạch trong năm 2020 Bồi dưỡng ngạch công chức: 07 người, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý : 5 người, chức danh nghề viên chức: 150 người, chuyên ngành giáo dục đào tạo 100 người           

            Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Nhiệm vụ năm 2020 Hiện nay, toàn Huyện có: 387 máy vi tính trong đó có 14 máy xách tay, với 356 cán bộ trong toàn Huyện, 252 máy in, 27 máy scan, 12 máy photocopy. Tỷ lệ sử dụng máy vi tính đạt 93% (đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đạt 100%, đối với các xã, thị trấn đạt 85%). 100% các máy tính được kết nối mạng, mạng truyền số liệu chuyên dùng được sử dụng tại UBND Huyện và 14/14 xã, thị trấn.  91% máy vi tính được sử dụng phần mềm diệt virus

           Đến nay, Cổng TTĐT thành phần huyện đã đưa 197 tin, 65 bài, 576 hình ảnh, 151 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của Huyện; 36 giấy mời họp. Tạo lập các chuyên mục “Chiến lược, định hướng, quy hoạch”, “Dự án, đấu thầu”, “Công khai ngân sách”…theo quy định. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện, 14/14 xã, thị trấn đã và đang quản lý, sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị. Trung tâm Hành chính công với 213 dịch vụ hành chính công, đã tiếp nhận 10.847 hồ sơ (chưa tính các giao dịch nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm) trong đó: Hồ sơ đã giải quyết: 10.513:  Hồ sơ trả kết quả sớm: 6.842, đạt 65,08%; Hồ sơ trả kết quả đúng hạn: 3.652 đạt 34,74%; Hồ sơ trả kết quả trễ hạn: 19, chiếm 0.18%, đã có thư xị lỗi người dân

         - Đến nay 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đã triển khai và đi vào sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tỉnh kết nối liên thông từ cấp xã, đến huyện, tỉnh.Trên 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc chuyên môn của mình (Soạn thảo văn bản, sử dụng phần mềm chuyên ngành…).Kết quả kiểm tra, đánh giá ứng dụng CNTT Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp:

       Xếp loại Tốt: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng GD&ĐT, Phòng VH&TT, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng LĐTB&XH, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài chính (9/17=53%) tăng 17,7% so với năm 2018.

          Xếp loại khá: Phòng Tài nguyên MT; Phòng kinh tế HT; Trung tâm VHTT, Thanh tra, Trung tâm GDNNGDTX; Ban Quản lý Dự án, Trung tâm DVNN, Đài phát thanh, (8/17= 47%) giảm 17,7%  so với năm 2018.

        Không có cơ quan, đơn vị đạt loại trung bình, yếu.

* Đối với các xã, thị trấn:

        Xếp loại Tốt: UBND các xã Tân Lãng, Bình Định, Phú Lương, Quảng Phú, Phú Hòa (5/14=35.7%) tăng 14,7% so với năm 2018.

          Xếp loại Khá: UBND các xã : Trừng Xá, An Thịnh, Lâm Thao, Minh Tân, Trung Chính, Lai Hạ, Trung Kênh (7/14=50%)  Giảm 29% so với năm 2018.

         Xếp loại trung bình:  UBND thị trấn Thứa, UBND xã Mỹ Hương (2/14= 14.3%) tăng 14,3% so với năm 2018.

(Đ/c Lê Tuấn Hồng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện kết luận hội nghị)

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện nghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan đơn vị trong thời gian qua. Yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện phấn đấu về đích trong năm 2019, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho các xã xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, quan tâm duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự./.

XT.Phòng VH&TT