UBND Huyện họp phiên thường kỳ tháng 03 năm 2020

12/03/2020 09:02 Số lượt xem: 122

Sáng 11/03/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2020,

       Sáng 11/03/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2020,  dự hội nghị có các  đ/c: Phạm Thanh Hải: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đ/c Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí thành viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2020 đã thông qua bản thảo 5 báo cáo kế hoạch và các nội dung quan trọng  khác.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\tháng 3\họp UBND\Untitled.png

(Đ/c Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị)

          Nội dung 1, các đại biểu đã được nghe các ngành báo cáo sơ bộ kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 việc tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, khu dân cư; cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác về diễn biến của dịch; hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch, trên địa bàn huyện đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19; nghiêm cấm việc đầu cơ găm hàng thiết bị y tế. Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trong xây dựng, công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn trong giai đoạn mới, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Chủ tịch Huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể và đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho từng ngành, các xã, thị trấn tập trung tốt thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên.

          Nội dung 2, phiên họp đã thông qua 5 bản dự thảo báo cáo, kế hoạch gồm: Báo cáo tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025: Trong 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,7% (đạt so với kế hoạch đề ra); số làng văn hóa đạt bình quân đạt 91,3% (tăng 1,3% so với kế hoạch đề ra). Thực hiện Đề án “Hỗ trợ kinh phí và thưởng cho thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục trên địa bàn huyện Lương Tài, giai đoạn 2016-2020”. Từ năm 2016 đến năm 2020. Huyện đã hỗ trợ 50.000.000 đồng/01 thôn cho 20 thôn đạt LVH 9 năm liên tục; thưởng 10.000.000 đồng/01 thôn cho 67 thôn đạt LVH 6 năm liên tục; thưởng 3.000.000 đồng/01 thôn cho101 thôn đạt LVH 3 năm liên tục. Tổng số tiền hỗ trợ và thưởng là: 1.973.000.000 đồng; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt bình quân 92,9% ( tăng 1,9% so với kế hoạch đề ra).

           Trong 05 năm phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, đoàn kết hòa thuận cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, số hộ nghèo giảm, số hộ giàu tăng (tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%). 100% số hộ có nhà mái ngói hoặc bê tông kiên cố, có tivi, nhiều hộ gia đình có máy vi tính; có 3 công trình hợp vệ sinh; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”. Có nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số gia đình và trẻ em, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, các công trình phúc lợi công cộng được xây dựng và bảo vệ, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể được xây dựng củng cố kiện toàn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được tăng cường. Đặc biệt huyện đã về đích nông thôn mới trong năm 2019.

        - Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động. Sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Báo cáo kết quả chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019, kết quả thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tri số 05-TTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; phương hướng nhiệm, biện pháp chỉ đạo tiếp theo; Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, kiên cố hóa trường lớp và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Báo cáo việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Trung Kênh và quy hoạch đô thị Lâm Thao. Kế hoạch công tác khoa học công nghệ năm 2020.

          Tham gia thảo luận, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến vào các bản báo cáo và kế hoạch.

           Kết luận phiên họp đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới: Tập chung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch cúng AH5N6, phòng ngừa dịch bệnh ATTP, chỉ đạo tốt sản xuất vụ xuân, tiếp tục thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trong xây dựng, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, rà soát giải quyết dứt điểm các đơn thư kiếu kiện tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự.

           Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

XT Phòng VH&TT huyện