Triển khai cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021).

15/03/2021 10:11 Số lượt xem: 112

Sáng ngày 12/03/2021 đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021). 

Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an, Quân Sự; các đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở; Thủ trưởng các cơ, quan, ban, ngành, MTTQ và các đơn vị sự nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Ở xã, thị trấn các đồng chí Bí thư Đảng ủy.

(Toàn cảnh hội nghị)

Hội nghị công bố Quyết định số 60-QĐ/HU, ngày 03/02/2021của BTV Huyện ủy Lương Tài về thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo gồm 7 thành viên; đồng chíĐoàn Văn Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính huyện làm trưởng Ban. Công bố Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi gồm 8 đồng chí; thông qua thể lệ cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.      

 

Mục đích cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo. Giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước; củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức Cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh THCS, THPT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung, hình thức bài thi: Là tác phẩm chưa được công bố ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, hình thức viết tay (hoặc đánh máy vi tính) rõ ràng, sạch đẹp, ghi rõ các thông tin cá nhân ở đầu trang; bài dự thi trả lời đúng các câu hỏi, ngắn gọn, súc tíchheo Thể lệ số 01 ngày 8/2/2021 của Ban tổ chức cuộc thi; khuyến khích sử dụng tranh, ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo (không dài quá 200 trang khổ A4).

Cách chấm thi theo thang điểm 100, các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện nộp toàn bộ các bài dự thi của đơn vị về BTC cuộc thi cấp huyện, đồng thời lựa chọn bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về BTC cuộc thi cấp huyện theo cơ cấu số lượng như sau: Các Đảng ủy xã, thị trấn mỗi đơn vị 100 bài; Đảng ủy Công an, Quân sự 30 bài; các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn Huyện mỗi đơn vị từ 03- 05 bài. BTC Cuộc thi cấp huyện lựa chọn bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về BTC Cuộc thi cấp Tỉnh. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 30/4/2021

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đề nghị các thành viên Ban tổ chức cuộc thi phát huy tinh thần trách nhiệm, sớm hoàn thành đề cương tuyên truyền, thường xuyên phối hợp, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ thời gian kế hoạch và thể lệ cuộc thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Trưởng Ban tổ chức để thống nhất, giải quyết, đảm bảo cho cuộc thi đạt chất lượng và kết quả cao./.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

XT. Phòng VH&TT huyện