Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

29/10/2018 16:25 Số lượt xem: 249

Chiều ngày 25/10 tại Trung Tâm VH-TT. Huyện ủy Lương Tài phối hợp với Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

         Dự buổi tọa đàm ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Vụ - Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư trường trự huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch HĐND huyện, tập thể lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, Trung tâm Bồi dưỡng chí trị huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; các đồng chí thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn và các cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Toàn cảnh buổi tọa đàm)

       Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí Thư huyện hủy đã khảng định Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cuộc đời của Người là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng; hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của Nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là một tấm gương cụ thể, gần gũi, có sức hấp dẫn mà ai cũng có thể học tập và làm theo.

         Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Huyện Lương Tài đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trọng tâm là xây dựng đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn huyện, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền các cấp trong toàn huyện. Trong đó, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện chú trọng thực hiện, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp và Nhân dân, các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức đã được hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm” và các công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Đối với các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc, gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại gây bức xúc trong Nhân dân.

          Việc tổ chức Giao lưu, Tọa đàm học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, là dịp để các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và toàn thể nhân dân cùng chia sẻ những ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, khoa học; đồng thời cũng chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung cũng như trong việc xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức nói riêng, nhằm giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó học tập, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn huyện. Mặt khác, giúp cho lãnh đạo huyện cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt chúng ta đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XII vừa qua đã thông qua.

          Tại buổi Tọa đàm đã có 6 gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực kinh tế, trính trị, giáo dục, quốc phòng, và nhiều ý kiến trao đổi đã làm nổi bật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định di sản văn hóa toàn diện, vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc, đất nước, con người Việt Nam.

Phòng VH&TT huyện