Thông báo lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án xây dựng mở rộng khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa

26/12/2018 09:42 Số lượt xem: 488
Thông báo lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án xây dựng mở rộng khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa
Thông báo lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án xây dựng mở rộng khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa (File đính kèm)
Phòng TC-KH