Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

12/09/2019 08:24 Số lượt xem: 35
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (File đính kèm)
UBND huyện