Thông báo điểm sát hạch và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài

25/12/2020 18:53 Số lượt xem: 107
Thông báo điểm sát hạch và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài
Thông báo điểm sát hạch và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài  Fileđính kèm