TB v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Tài

16/05/2019 09:32 Số lượt xem: 301
TB v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Tài

TB v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Tài (File đính kèm)

  - Quyết định 200/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh (File đính kèm)

UBND huyện