TB V/v công bố công khai dự án lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài

02/08/2019 07:28 Số lượt xem: 614
TB V/v công bố công khai dự án lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài
TB V/v công bố công khai dự án lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài (File đính kèm)