RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

03/04/2019 10:17 Số lượt xem: 155

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong dự cuộc điều tra mẫu tại UBND xã Trung Chính

Sáng ngày 01/4/2019, Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Trung Chính. ở huyện có đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Tổng Điều tra dân số và nhà ở huyện năm 2019, các đồng chí thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ, các điều tra viên của huyện và xã.

Để cuộc Tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian quy định, huyện Lương Tài đã thành lập BCĐ Tổng điều tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện. Qua rà soát, huyện Lương Tài có 239 địa bàn với 32.214 hộ và 101.372 nhân khẩu; BCĐ huyện đã lựa chọn 141 điều tra viên, tổ trưởng và 16 giám sát viên thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Trong thời gian này, huyện Lương Tài tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, logo, áp phích; sử dụng xe lưu động và Đài phát thanh xã, thôn phát sóng với thời lượng 3 buổi/tuần; BCĐ cấp phát đĩa CD tuyên truyền của BCĐ Tổng điều tra đến 100% các xã, thôn. Qua đó, nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, BCĐ huyện tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành vào ngày 25/04/2019./.

PVBT
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh