Ra mắt HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lương Tài

24/05/2019 09:21 Số lượt xem: 95

Chiều ngày 21/05, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã diễn ra lễ ra mắt HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lương Tài. Dự có đồng chí Đặng Đức Thính – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Phạm Thanh Hải – UV BTV – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện.

       

         Liên hiệp HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lương Tài được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012; có 18 đơn vị thành viên. Trụ sở chính tại thôn Phương Mới – Phú Hòa – Lương Tài – Bắc Ninh. Vốn điều lệ 165 triệu đồng. Với mục tiêu lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội góp phần phát triển kinh tế thành viên, kinh tế cộng đồng xã hội. Phát huy quyền tự chủ của thành viên và kinh tế tập thể, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế thành viên gắn với phát triển liên hiệp HTX, không ngừng phát triển cơ cấu nông nghiệp tại địa phương, để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển chuỗi các cửa hàng bán sản phẩm của liên hiệp HTX và đưa các sản phẩm tiêu thụ ở các siêu thị, trung tâm thương mại. Phấn đấu doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Hợp tác, tương trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ các thành viên Liên hiệp HTX phát triển sản xuất kinh doanh, tăng lợi ích, thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao giá trị cho người sản xuất và quyền lợi người tiêu dung. Các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh như: sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Dịch vụ đầu vào đầu ra cho nông nghiệp.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thanh Hải – UV BTV – PCT Thường trực UBND huyện đã khái quát tình hình phát triển KT-XH của huyện trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao sự hình thành Liên hiệp HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lương Tài là rất ý nghĩa và phù hợp với thực tế tại địa phương. Để Liên hiệp HTX huyện hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM của huyện, đồng chí đề nghị LH HTX sớm ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động, phương án kinh doanh rõ rang; Đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền để thu hút tập hợp HTX gia nhập Liên hiệp, tăng cường nguồn vốn sản xuất kinh doanh; Xây dựng LH HTX thực sự là ngôi nhà chung có sự liên hệ chặt chẽ, quán triệt tinh thần mỗi HTX thành viên vì mục tiêu chung của Liên hiệp và mỗi mục tiêu, lợi ích của Liên hiệp cũng phát xuất phát từ mỗi HTX thành viên. Mỗi thành viên HTX cần nêu cao sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh làm cho Liên hiệp HTX ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Đăng Tiến