Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019

02/05/2019 10:01 Số lượt xem: 271
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019 (File đính kèm)