Quyết định về việc giao đất cho ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài để xây dựng hạ tầng thiết yếu khu trung tâm văn hóa, thể thao huyện Lương Tài tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

10/08/2018 10:12 Số lượt xem: 421
Quyết định về việc giao đất cho ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài để xây dựng hạ tầng thiết yếu khu trung tâm văn hóa, thể thao huyện Lương Tài tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài
Quyết định 249/QĐ-UBND về việc giao đất cho ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài để xây dựng hạ tầng thiết yếu khu trung tâm văn hóa, thể thao huyện Lương Tài tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài (file đính kèm)
UBND tỉnh