Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông

22/09/2017 14:54 Số lượt xem: 450
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông

1. Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2017 (file đính kèm)

2. Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 (File đính kèm) (Bộ tư pháp)

3. Công văn Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 (File đính kèm) (Sở tư pháp)

4. Thể lệ cuộc thi (File đính kèm) 

Nguồn: UBND tỉnh