Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Lâm Thao huyện Lương Tài đến năm 2035

01/04/2021 14:18 Số lượt xem: 68
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Lâm Thao huyện Lương Tài đến năm 2035 (File đính kèm)
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Lâm Thao huyện Lương Tài đến năm 2035
HĐND huyện