Lương Tài tưng bừng cờ hoa tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện

10/07/2020 16:13 Số lượt xem: 110

Trong những ngày này, trên khắp các tuyến đường của huyện Lương Tài, nhất là khu vực trung tâm huyện tràn ngập trong không khí cờ hoa phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỷ 2020-2025 sẽ diễn ra trong ba ngày 13-14-15/7/2020.

 

 

     Hướng tới Đại hội đảng bộ huyện, Lương Tài đã có nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, giúp nhân dân trên địa bàn củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền và nâng cao nhận thức về sự kiện trọng đại này. Qua đó, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức từ huyện đến các xã, thị trấn các thôn như: Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, ngành, đoàn thể, các thôn làng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, nhất là hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng pano, băng cờ khẩu hiệu, trên cổng thông tin điện tử thành phần.

       Nội dung tuyên truyền mà huyện thực hiện chủ yếu tập trung vào việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; những thành tựu to lớn sau 20 năm tái lập huyện Lương Tài; kết quả các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những đổi mới về phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thời gian tới.

 

(Các nội dung tuyên truyền)

      Mặt khác, công tác tuyên truyền tại huyện cũng tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh, phản bác, phê phán những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức trong xây dựng Đảng... Đặc biệt, các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua sôi nổi, công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp... cũng được Huyện đẩy mạnh tuyên truyền

        Kết quả đã phát thanh tuyên truyền với 580 buổi = 1.200 tin, bài, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện 50 tin, bài, cắt treo 95 băng vượt đường, 5 phướn lớn kẻ vẽ treo 15pano khổ lớn, 78 pano khổ nhỏ, cắm hàng nghìn lượt cờ chuối, phướn nhỏ, cờ dây, tại trụ sở các cơ quan đã trang trí khẩu hiệu băng zôn và cờ tổ quốc, tổ chức trang trí khánh tiết trang hoàng tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao huyện nơi trọng thể Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức ….

        Từ đó, giúp nhân dân trên địa bàn huyện củng cố niềm tin vào Đảng, góp sức xây dựng phát triển KT-XH địa phương.

          Trước khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tập trung tuyên truyền nội dung sau: Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.  Những thành tựu nổi bật của huyện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.  Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; Quy chế bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII.   Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

          Trước khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

           Sau cùng tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi  mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

           Bằng các hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân trước những ngày Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỷ 2020-2025 được diễn ra trong ba ngày 13-14-15/7/2020.

 (Các hình ảnh tuyên truyền)

 

 

 

 

XT.Phòng VH&TT