Lương Tài tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

05/11/2020 08:13 Số lượt xem: 356

Sáng ngày 04/11, tại Trung tâm Nhà văn hóa huyện; Huyện ủy Lương Tài tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền biển đảo.

(Toàn cảnh hội nghị)

         Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Đại tá Lê Hồng Tiến: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X56, Cụ kỹ thuật hải Quân; Các đồng chí trong BTV huyện ủy. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn.

          Tại hội nghị, 204 đại biểu đã được đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó từ ngày 5/10 - 9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

         Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đặc biệt hội nghị đã được nghe Đại tá Lê Hồng Tiến: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X56, Cụ kỹ thuật hải Quân tuyên truyền tình hình biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua. Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Văn – Phó Bí thư TT huyện ủy nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt các nội dung có hiệu quả, yêu cầu cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn huyện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch sau khi được học tập quán triệt các nội dung của hội nghị./.

                                                                            

XT.Phòng VH&TT