Lương Tài tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/03/2021 17:06 Số lượt xem: 96

Trong 2 ngày (27-28/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  • (Điểm cầu tại Trung tâm VHTT huyện Lương Tài)

Sáng ngày 27/3/2021, tại trung tâm văn hóa thể thao huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lương Tài đã tổ chức 1 điểm cầu cho cán bộ, đảng viên của khôi Đảng, đoàn thể, khối chính quyền và khối đơn vị sự nghiệp tại Trung tâm VHTT huyện, 14 điểm cầu tại 14 xã, thị trấn và 04 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị cho tất cả các đảng viên trong toàn huyện tiến hành nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dự tại điểm cầu Trung tâm VHTT huyện có đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong BTV huyện ủy và hơn 300 đảng viên trong chi bộ cơ sở trực thuộc thuộc các chi bộ khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền và khối đơn vị sự nghiệp.

Ngày đầu tiên, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã được truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngày học tập đầu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT