Lương Tài hưởng ứng chủ đề năm “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”

08/03/2019 14:14 Số lượt xem: 219

(BNP) - Huyện Lương Tài vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” trên địa bàn.

Xây dựng các tuyến đường hoa góp phần giữ gìn và tạo cảnh quan môi trường.

Theo đó, huyện Lương Tài sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thí điểm mô hình phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ đầu nguồn tại xã Lâm Thao làm cơ sở để nhân rộng mô hình đến toàn thể các xã, thị trấn. Thành lập Hợp tác xã hoặc tổ chức dịch vụ môi trường thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình đến điểm tập kết; thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và quản lý các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, bể chứa, khu lưu giữ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phong trào trồng cây nhân dân, trồng cây ăn quả góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Phát động phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường như: “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường tự quản”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, “xây dựng tuyến đường hoa”… Tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu phố, nơi họp chợ; khơi thông kênh, mương, cống rãnh. Xây dựng Quy ước, Hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường trong việc xét duyệt, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” và xây dựng nông thôn mới.
 
Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, tác động xấu đến môi trường. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có hành vi gây ô nhiễm môi trường…
 
Mục tiêu Kế hoạch nhằm tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, nhằm khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, nước thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường tạo bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng, tổ chức tham gia vào hoạt động thiết thực nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
S.T
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh