Lương Tài: 6 xã đã thực hiện ký số văn bản điện tử thay ký văn bản giấy

11/09/2020 08:20 Số lượt xem: 74

6 xã thuộc UBND huyện Lương Tài gồm: UBND xã Lai Hạ, xã Minh Tân, xã Phú Hòa, xã Phú Lương, xã Tân Lãng, xã Trừng Xá là các xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiên phong thực hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.

     Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điên tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-Tg ngày 17/7/2018; đến nay 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được hoàn toàn dưới dạng điện tử.

     Năm 2020, Bắc Ninh triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Theo đó, 97% cơ quan cấp tỉnh; 100% UBND cấp huyện đã thực hiện.

Zalo

        Đối với cấp xã việc triển khai thực hiện còn chậm do có nhiều khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất, nhân lực có trình độ công nghệ thông tin… đến thời điểm này, toàn tỉnh mới chỉ có 6 xã của UBND huyện Lương Tài gồm: UBND xã Lai Hạ, xã Minh Tân, xã Phú Hòa, xã Phú Lương, xã Tân Lãng, xã Trừng Xá đã thực hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.