LỄ RA MẮT CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CPVLXD BẮC DƯƠNG

24/05/2019 09:30 Số lượt xem: 107

Trong những năm qua, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài phối hợp với Ban Giám đốc Công ty CPVLXD Bắc Dương tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty. 

      Tới dự Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty CPVLXD Bắc Dương (xã Minh Tân) có đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài, Ban Giám đốc Công ty CPVLXD Bắc Dương và công nhân lao động đang làm việc tại công ty.

(Đ/c: Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư TT Huyện ủy chụp ảnh cùng BCH lâm thời Công đoàn Công ty CPVLXD Bắc Dương)

     Tại buổi lễ, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã trao Quyết định về việc chuẩn y kết nạp 43 đoàn viên công đoàn; Quyết định về việc thành lập Công đoàn cơ sở cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty CPVLXD Bắc Dương và phát biểu ghi nhận, biểu dương Ban Giám đốc Công ty trong thời gian qua luôn quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; chủ động phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; tham gia xây dựng nội quy, quy chế, phương án sản xuất của Công ty; xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể... Kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty CPVLXD Bắc Dương tổ chức hoạt động công đoàn, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

       Cũng tại buổi Lễ ra mắt Công đoàn Công ty CPVLXD Bắc Dương lãnh đạo huyện đã trao tặng 5 xuất quà cho 5 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống./.

Vũ Huỳnh