Lễ công bố quyết định công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trao tặng huy hiệu đảng đợt 03/02 và đợt 19/05 năm 2019

24/05/2019 09:26 Số lượt xem: 217

Sáng 22/05, ban chấp hành đảng bộ TT Thứa đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trao tặng huy hiệu đảng đợt 03/02 và đợt 19/05 năm 2019. Dự có đồng chí Lương Duy Thiệu – Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Vũ Minh Hiếu – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bá Đình Sơn – UV BTV – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

 

        Tại hội nghị đồng chí Vũ Minh Hiếu đã trao quyết định công nhận cán bộ lão thành cách mạng cho đồng chí Nguyễn Xuân Đảng, trao quyết định công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa cho đồng chí Nguyễn Huy Chiêng. Trong dịp trao huy hiệu đảng này Đảng bộ có 19 đảng viên được  trao hiệu Đảng, trong đó có 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí được trao tặng  huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí được trao tặng  huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 05 đồng chí được trao tặng  huy hiệu 40 tuổi Đảng; 06 đồng chí được trao tặng  huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư huyện ủy Vũ Minh Hiếu ghi nhận và biểu dương các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên kiên trung, đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên với trí tuệ, sự tâm huyết và kinh nghiệm, thực tiễn quý báu của mình tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nồng cốt, tiên phong, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng, tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thanh niên; vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

          Cũng tại hội nghị các đảng viên của TT Thứa đã được học tập, quán triệt quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019; chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của bộ chính trị; luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018; chỉ thị số 27-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban bí thư.

Đăng Tiến