Lãnh đạo huyện kiểm tra, động viên làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018.

20/11/2018 15:12 Số lượt xem: 274

Sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện trực tiếp kiểm tra, động viên các địa phương trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân làm thủy lợi cải tại đất năm 2018.

các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống kênh mương kiểm tra và động viên.

        Lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống các khu đồng, kênh mương kiểm tra và động viên các địa phương tích cực làm thủy lợi cải tạo đất, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018, huyện Lương Tài phấn đấu đào đắp, nạo vét 55.170 m3. Trong đó, kênh tưới 21.953 m3; kênh tiêu 26.462 m3; kênh dẫn trạm bơm hơn 6 nghìm m3, bờ vùng 745 m3; vớt gần 7.500 m3 bèo; xây lát gần 90 m3. Trong đó, huyện xác định và lựa chọn 2 công trình trọng điểm nạo vét 2 tuyến kênh, kênh dẫn từ trạm bơm Đông Hương, thị trấn Thứa với chiều dài 1.300 m và tuyến kênh tiêu cấp 2 từ cống Cô Quê đi trạm bơm 1 xã Mỹ Hương với chiều dài một nghìn mét. Cùng với đó, huyện chỉ đạo mỗi xã, thị trấn xác định một công trình trọng điểm của đơn vị mình để phát động phong trào tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất, giúp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm thủy lợi cải tạo đất. Tích cực vận động nhân dân tham gia làm thủy lợi đạt kết quả cao, đồng thời các xã thị trấn huy động máy móc để đất nhanh tiến độ làm thủy lợi, huy động các nguồn lực ở cơ sở tham gia tập trung trong tháng chiến dịch, thi công nhanh gọn, dứt điểm từng công trình, tránh tình trạng làm cho xong việc, hiệu quả phục vụ thấp. Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể từng tuyến công trình, có chỉ tiêu về chiều dài, khối lượng, với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào công trình tiêu, các tuyến kênh nội đồng thiết thực phục vụ sản xuất. Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, giữa các cấp các ngành, từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đánh giá, ngày đầu ra quân các địa phương trong toàn huyện Lương Tài đã đào đắp, nạo vét được 5.160 m3; vớt bèo được 100m3. Thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực làm thủy lợi cả tạo đất, phấn đấu những mùa vàng bội thu.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài