Kiểm tra tiến độ công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiến hàng lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường.

30/04/2017 18:03 Số lượt xem: 845

Sáng 28/4, huyện Lương Tài tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác Kiểm tra tiến độ công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiến hàng lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến – ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch TT UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ công tác của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

          Đánh giá kết quả thực hiện công tác giải tỏa hàng lang ATGT, lấn chiến vỉa hè lòng đường, lề đường trên địa bàn huyện qua quá trình triển khai đã được cả hệ thống chính trị từ huyện tới xã cùng vào cuộc mạnh mẽ và được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Công tác chỉ đạo luôn được coi trọng, từ huyện đến các xã thị trấn xây dựng kế hoạnh, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác tuyên truyền kiểm tra xử lý vi phạm hành lang ATGT. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. 14/14 xã thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị; lấn chiến hành lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường. Việc giải tỏa được các xã tổ chức thực hiện và đạt kết quả bước đầu; Tính đến ngày 27/4 trên địa bàn huyện có 2.749 số hộ vi phạm; trong đó lập biên bản vi phạm hành lang ATGT với 2.350 hộ; số lượng các hộ đã tháo dỡ 1.470 hộ; số lượng các hộ chưa tháo dỡ 1.268 hộ.

         Cùng với đó, Ban chỉ đạo huyện chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện đó là: tiến độ thực hiện của mộ số xã thị trấn còn chậm so với kế hoạch. Đa phần các xã, thị trấn thực hiện giải tỏa các vi phạm dưới lòng đường, còn lại phần vỉa hè, lề đường, hàng lang vẫn chưa được giải tỏa, một số địa phương còn né tránh, nể nang, chưa quyết liệt. Việc phân loại lỗi vi phạm, xác định gới hạn hành lang giải tỏa còn lúng túng, một số thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ công tác chưa sát sao với địa bàn được phân công, công tác đôn đốc các xã thị trấn còn hạn chế. Công tác hướng dẫn trình tự thủ tục cưỡng chế các trường hợp phức tạp còn chung chung, nhiều tổ viên trong tổ công tác còn chưa nắm chắc quy trình cưỡng chế dẫn đến hướng dẫn các xã chưa thống nhất.

        Phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, về quan điểm chỉ đạo của huyện; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiến hành lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường, đặc biệt là các vi phạm mái che, mái vẩy, cổng tường rào, đảm bảo minh bạch, công khai công bằng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Các xã, thị trấn thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, các bước cưỡng chế về công tác cưỡng chế. Ban chỉ đạo huyện cùng tổ công tác thường xuyên sát sao địa bàn được phân công để thực hiện theo kế hoạch.

        Tại hội nghị các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề; tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch là do khối lượng công việc lớn; công tác tuyên truyền vận động luôn được các xã coi trọng; Thành viên Ban chỉ đạo của huyện và tổ công tác chưa thường xuyên phối hợp với các xã để tổ chức thực hiện đặc biệt là một số trường hợp khó khăn tại một số tuyến đường quan trọng của tỉnh và huyện; công tác phối hợp giữa các xã ở một số địa bàn giáp danh trong tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, và một số nhiệm nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đc Nguyễn Văn Hiến - ủy viên BTV, phó chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ

       Phát biểu kết luận tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện ghi nhận kết quả bước đầu mà các xã, thị trấn đạt được; đồng chí phó chủ tich TT UBND huyện cũng chỉ rõ tiến độ thực hiện tại các xã thị trấn còn chậm so với kế hoạch, quý trình thực hiện xác định các lỗi vi phạm còn lúng túng. Thành viên ban chỉ đạo huyện và tổ công tác một số chưa sát sao với địa bàn được phân công. Công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức chưa được quan tâm đúng mức.

          Đồng chí phó chủ tịch TT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo huyện Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh; nhiệm vụ trọng tâm từ huyện đến cơ sở trong thời gian tới trong giải tỏa hành lang ATGT xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiến hàng lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện; cần phải huy dộng cả hệ thống chính trị vùng vào cuộc trong tổ chức thực hiện, coi trọng trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện; Kiên quyết thực hiện theo đúng kế hoạch, công khai và minh bạch. Công tác tổ chức thực hiện phải tiến hành theo đúng quy trình và các bước tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các xã thị trấn có vướng mắc cần báo cáo ngay với Ban chỉ đạo huyện để có hướng dẫn và phối hợp giải quyết triệt để. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo và tổ công tác thường xuyên sát sao với địa bàn được phân công trong quá trình tổ chức thực hiện. Phải coi trọng công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để các hộ vi phạm tự động tháo dỡ. Toàn huyện quyết tâm thực hiện xử lý xong các hộ vi phạm xong trong tháng 5, đảm bảo hành lang ATGT với đường thông, hè thoáng./.

Xuân Cát - Đài PT Lương Tài