KH Xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài năm 2020

15/09/2020 16:22 Số lượt xem: 45
KH Xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài năm 2020
KH Xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài năm 2020 (kế hoạch đính kèm); Danh sách đính kèm