KH Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2025

16/07/2019 15:46 Số lượt xem: 93
KH Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2025
KH Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2025 (File đính kèm)
UBND