Huyện Lương Tài có 106 khu vực bỏ phiếu bầu cử QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/04/2021 14:25 Số lượt xem: 67

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã kí ban hành các Quyết định phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

     

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi môt số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Điều 11, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã kí ban hành các Quyết định phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 tại 14 trên địa bàn huyện.

     Theo đó, 106 khu vực bỏ phiếu đã được phê chuẩn tại 9 đơn vị bầu cử của huyện.  Sau khi  nhận được quyết định, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ số khu vực bỏ phiếu đã được phê chuẩn để thành lập các Tổ bầu cử theo quy định tại Điều 11, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

     Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026. Theo đó, thông qua tập huấn giúp các tổ bầu cử nắm vững các nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử. Thành phần tham gia lớp tập huấn bao gồm các thành viên ban chỉ đạo, thành viên uỷ ban bầu cử huyện; thành viên các tổ công tác, tiểu ban, tổ chuyên môn bầu cử huyện; uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn, các thành viên tổ bầu cử. Dự kiến đợt tập huấn sẽ bắt đầu từ ngày 05/4 đến hết ngày 20/4/2021.

XT.Phòng VH&TT