Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

26/06/2020 07:54 Số lượt xem: 67

Ngày 28/6 được xem là ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì:"Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình"..

(Khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu tại hội nghị tổng kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019)

         * Về ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam

           Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

         Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

           Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

            Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

          Trong những năm qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể danh hiệu gia đình văn hoá quy định mỗi hộ phải thực hiện đầy đủ 3 nội dung: Gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mội người trong cộng đồng; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập, đạt năng xuất, chất lượng hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương không có người vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự hoặc bị xử lý hành chính về an ninh trật tự và an toàn giao thông; không mắc tệ nạn xã hội; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định. Năm 2019 toàn huyện đã có 31.999/32.730 (đạt 98%) hộ đăng ký GĐVH. Có 31.100/32.730 gia đình đạt GĐVH (đạt 95%; tăng 4,7% so với năm 2018).

             Từ những kết quả đã đạt được  có thể khẳng định Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, đoàn kết hoà thuận cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm. 100% số hộ có nhà mái ngói hoặc bờ tường kiên cố, có tivi, nhiều hộ gia đình có máy vi tính, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”. Có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, chăm lo sự nghiệp giáo dục y tế, dân số gia đình và trẻ em, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể được xây dựng củng cố kiện toàn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ giữa đảng và nhân dân được tăng cường

           Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Ngành Văn hóa đã tham mưu cho UBND huyện Lương Tài ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình huyện Lương Tài năm 2020 . Với mục đích tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.

              Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững;  Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”,  Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”./.

XT. Phòng VH&TT