HỘI THẢO Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Tài giai đoạn 1930-2020” và báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII

27/02/2020 08:08 Số lượt xem: 158

Chiều ngày 25/02/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Huyện ủy Lương Tài tổ chức hội thảo Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Tài giai đoạn 1930-2020” và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII.

 

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 2\huyện ủy\1.png

(toàn cảnh hội thảo)

         Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Nguyên Ủy viên BTV tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyên Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Văn Vững: Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ. Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, nguyên ủy viên BTV huyện ủy, các đồng chí Phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đơn vị tư vấn.

         Các đại biểu đã tập trung bàn thảo về bố cục, nội dung một số sự kiện, số liệu của 02 bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Tài giai đoạn 1930-2020” với dung lượng khoảng 400 trang gồm 08 chương, phân chia theo từng giai đoạn cụ thể, khái quát quá trình lĩnh chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ, củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp Cách mạng, vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          Về dự thảo “báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII”, báo cáo là văn kiện trung tâm, là sản phẩm trí tuệ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bên cạnh việc đánh giá, làm rõ kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kết quả thực hiện 18 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện trong 05 năm tới.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 2\huyện ủy\2.png

(đồng chí Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội thảo)

        Kết luận hội thảo, đồng chí Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban Tuyên giáo và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa sớm hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ huyện theo đúng quy định và để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII nhận định rõ, dự báo bối cảnh, xác định lâu dài Lương Tài là huyện nông nghiệp để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng quê hương Lương Tài ngày một phát triển.

 

 

Nguồn: ST