HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7, KHÓA XIX TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021

22/03/2021 15:07 Số lượt xem: 119

Sáng ngày 22/3/2021, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Hội đồng nhân dân huyện Lương Tài đã tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XIX tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

(Toàn cảnh kỳ họp)

Dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung: TUV,Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thắng: TUV,Trường Ban Dân vận tỉnh ủy, Đồng chí Ngô Tân Phượng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ở huyện có đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các ông, bà thành thành viên HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

(Đ/c Hoàng Văn Trường: UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động cảu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu HĐND huyện trúng cử trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 31 đại biểu, hiện nay còn 25 đại biểu (05 đại biểu chuyển công tác, 01 đại biểu đã qua đời).Tổ đại biểu HĐND huyện chia làm 09 tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử. Việc thực hiện các quy định về sinh hoạt tổ đại biểu HĐND được thực hiện từng bước có hiệu quả. HĐND huyện đã bầu 15 hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân theo sự giới thiệu của Ủy ban MTTQ huyện và HĐND huyện. Bầu đủ 12 thành viên thuộc các cơ quan chuyên môn là thành viên của UBND huyện. Qua 5 năm hoạt động đã đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu thuộc khối Đảng, đoàn thể, chính quyền, nông thôn, đại biểu trẻ tuổi, các đại biểu phát huy tác dụng tốt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật, chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt, hoạt động có hiệu quả. Từ đầu năm 2016 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp bất thường. HĐND huyện đã ban hành 96 Nghị quyết. Trên cơ sở phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao, các Nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao, phát huy hiệu quả và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.Công tác giám sát được triển khai có hiệu quả, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, tập trung vào những nội dung gây bức xúc trong nhân dân, được cử tri quan tâm, kiến nghị. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện công việc theo thẩm quyền của thường trực HĐND huyện được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và ngày càng thực chất. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ; trong đó công tác chỉ đạo, điều hòa công việc và phối hợp giữa các Ban, văn phòng HĐND-UBND huyện được thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐND tăng cường các hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử theo chức năng, nhiệm vụ quy định của pháp luật. Triển khai việc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giám sát những nội dung khác có liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm. Thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử huyện phân công, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo kết quả công tác giám sát. Báo cáo công tác xét xử nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng, giám sát hoạt động chính quyền tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, quy hoạch chung đô thị Lâm Thao. Thông qua các tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh và đô thị Lâm Thao, huyện Lương Tài đến năm 2035.

Tại kỳ họp, đã nghe và tiêp thu 05 ý kiến thảo luận của các đại biểu đề ra các biện pháp, phương hướng hoặc làm rõ các ý trong báo cáo đã nghe của đại biểu để triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

(đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại kỳ họp)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả HĐND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra của huyện trong nhiệm kỳ. Đồng thời, đồng chí đề nghị HĐND huyện, các cấp, các ngành,các địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ:

Tăng cường công tác lãnh chỉ đọa thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Tổ chức các hội nghị cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, người dân trong toàn huyện. Thực hiện công tác tuyên truyền những điểm đổi mới trong cuộc bầu cử sắp tới để cửu tri sáng suốt lựa chọn đại biểu đại diện cho quyền làm chủ của người dân.

Thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên nhằm cụ thể hóa kế hoạch của đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bám sát vào các chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của HĐND đã đề ra đặc biệt là những nội dung mà cử tri quan tâm.

(Khen thưởng tại kỳ họp)

Cũng nhân dịp này, UBND đã khen thưởng cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua.

Kỳ họp đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT