Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện: Hội nghị báo cáo kết quả công tác rà duyệt sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

14/11/2020 10:19 Số lượt xem: 379

Sáng ngày 13 /11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác rà duyệt, sơ tuyển công tác tuyên truyền đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện, sẵn sàng nhập ngũ, triển khai nhiệm vụ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

 

(Toàn cảnh hội nghị)

         Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện,- Phó Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các đồng chí thành viên HĐNVQS huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy Trưởng Quân sự các xã Bình Định, Lai Hạ, Mỹ Hương là 3 đơn vị khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện gọi công dân SSNN.

        Thay mặt cho HĐNVQS huyện đồng chí Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, báo cáo kết quả rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021: kết quả rà duyệt, tổng số công dân SSNN từ đủ 18 đến 27 tuổi: 4.822 công dân, công dân đủ điều kiện SSNN từ 18 đến 27 tuổi: 1.464 công dân. Kết quả sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN, tổng số điều khám sơ tuyển 1.464 công dân, có mặt 1.138 công dân, vắng mặt 326 công dân, loại qua sơ tuyển 139 công dân, đủ điều kiện SSNN 999 công dân. Từ kết quả trên có thể thấy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của trên, xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và làm tốt công tác chuẩn bị cho rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định.

       Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2021, đã có 100% các xã, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện, kết quả có 114 đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2021, tăng 25 đơn tình nguyện so với năm 2020.

         Các đại biểu đã thảo luận, tìm ra các giải phát để tổ chức thực hiện gọi công dân SSNN năm 2021 đạt hiệu quả tốt hơn.

         Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí: Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Phó Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh giá cao các bước rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Để công tác tuyển quân năm 2021 đạt đúng kế hoạc đề ra, đồng chí yêu cầu các địa phương, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và địa phương và xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm những trường hợp vi phạm đối với công dân chống chốn, cũng như đối với cán bộ vi phạm trong quá trình sơ tuyển, khám tuyển. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những quy định, trách nhiệm để hoàn thành được kế hoạch tuyển quân năm 2021 đề ra./.

XT.Phòng VH&TT