Hội nông dân Lương Tài Phát động thu gom bao bì thuốc BVTV làm sạch ruộng đồng.

27/05/2019 14:25 Số lượt xem: 306

Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Sáng 23/5, tại thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh. Hội nông dân huyện Lương Tài phát động cán bộ, hội viên ra quân thu gom vỏ bao vì thuốc BVTV làm sạch ruộng đồng.

      Dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch TT Hội nông dân Tỉnh; Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT Huyện ủy.

Toàn cảnh phát động

        Lương Tài là huyện sản xuất nông nghiệp, do vậy sử dụng nhiều thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại, trong quá trình sử dụng để lại nhiều bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng vẫn còn tàn dư thuốc BVTV gây ôi nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nguyên nhân do ý thức tự giác bảo vệ môi trường chưa trở thành thói quen trong cách sống hàng ngày. Do vậy, cần phải thu gon đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường sinh thái. Buổi phát động động đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng thu gom vỏ bao bì, thuốc BVTV tại cánh đồng Đống Rậm của thôn Quan Kênh.

Các đại biểu tích cực cùng hội viên tham gia dọn sạch ruộng đồng

      Thông qua chương trình phát động, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV làm sạch ruộng đồng; giao Hội nông dân các xã, thị trấn đồng loạt phát động, ra quân làm sạch ruộng đồng ở các địa phương, xây dựng các mô hình cánh đồng không có vỏ thuốc BVTV trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, canh tác nông nghiệp cam kết không vứt rác thải bừa bãi, thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài