Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, triên khai thực hiện các nội dung Hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng

28/11/2018 14:08 Số lượt xem: 167

Trong 02 ngày 23 và 24/11/2018, Huyện ủy Lương Tài long trọng tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tới toàn thể đảng viên trong toàn huyện .

 

Description: D:\tin bài\Năm 2018\tháng 11\học tập\IMG20181124082853.jpg

(Toàn cảnh lớp học số 02 tại Trung tâm VHTT huyện)

       Toàn huyện có 21 lớp học với 4596 đảng viên trong đó có 07 lớp dành cho đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 14 lớp ở 14 đảng bộ các xã, thị trấn.

       Ngày 23/11, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

      Trong buổi sáng ngày 24/11, các lớp học đã tổ chức thảo luận các vấn đề được được tiếp thu, quán triệt trong hội nghị trực tuyến.

      Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD: Phòng VH&TT