HỘI NGHỊ Quản triệt các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

02/04/2021 14:22 Số lượt xem: 86

Sáng ngày 02/4/2021, tại hội trường UBND huyện, đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị quán triệt các biện pháp tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài do UBND huyện tổ chức

Dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Huyện Lương Tài trong đầu năm 2020 đã được Tỉnh biểu dương là huyện có 14/14 lãnh đạo UBND xã, thị trấn thực hiện tạo lập hồ sơ và ký số. Tuy nhiên đến nay nhiều đơn vị đã không còn duy trì tạo lập hồ sơ công việc và ký số.

Theo quy định của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các công việc phải được tạo lập hồ sơ và ký số đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn (đạt 80%); Đối với UBND các xã, thị trấn (đạt 60%). Huyện Lương Tài đến thời điểm này còn thấp, chưa đạt. Hoạt động của Cổng thông tin thành phần các đơn vị còn hạn chế, nhiều đơn vị không thực hiện.

Phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo: Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong nội bộ các cơ quan nhà nước, phấn đấu tỷ lệ tạo lập hồ sơ công việc và ký số trên hệ thống đạt từ 80% trở lên đối với cấp huyện và 60% trở lên đối với cấp xã các công việc được xử lý trên hệ thống. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của đơn vị. Duy trì, nâng cấp và nâng cao chất lượng cung cấp nội dung, đa dạng về thông tin, tăng cường các chức năng đối thoại trực tiếp, giao tiếp điện tử với người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị. Tăng cường cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, của các đơn vị nhằm phổ biến các văn bản chỉ đạo điều hành, các hoạt động của huyện, của địa phương đến với người dân để quảng bá hình ảnh, cung cấp các thông tin đến với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm hành chính công của huyện, một cửa của các xã, thị trấn đưa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến với người dân, doanh nghiệp tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua mạng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng nhau tháo gỡ, giúp đỡ các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Các đại biểu đã cam kết thống nhất sẽ hoàn thành các nhiệm vụ về công nghệ thông tin mà tỉnh, huyện đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát vào kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện hàng năm và các văn bản chỉ đạo của các cấp về ứng dụng CNTT để thực hiện. Các đơn vị cố gắng hoàn thành chỉ tiêu tạo lập hồ sơ công việc và ký số văn bản (tối thiểu 80% đối với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 60 % đối với UBND các xã, thị trấn). Bắt đầu từ tháng 4/2021, UBND huyện sẽ không nhận văn bản giấy của các cơ quan, đơn vị. Huyện quyết tâm đến cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT