HỘI NGHỊ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Phiên mở rộng)

04/12/2019 16:04 Số lượt xem: 266

Sáng ngày 03/12/2019, Ban Thường vụ huyện ủy đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thông qua một số nhiệm vụ, công tác quan trọng trong thời gian tới.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\BCH\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

         Dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Túc:Ủy viên BTV tỉnh ủy phụ trách huyện Lương Tài, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

          ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đ/c Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và thủ trưởng một số ban, ngành liên quan.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\BCH\2.JPG

(Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Hoàng Văn Trường)

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu bổ sung thành viên vào Ban thường vụ huyện ủy, kết quả đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch HĐND huyện đã được bầu vào BTV huyện ủy với số phiếu tín nhiệm tối đa.

Hội nghị lần này cũng đã thông qua các báo cáo, dự thảo quan trọng trong thời gian tiếp theo.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\BCH\3.JPG

(Đ/c Phạm Thanh Hải: Phó Chủ tịch TT UBND huyện báo cáo tại hội nghị)

        Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,6% trong đó: Nông lâm nghiệp-Thủy sản giảm 2,8%, công nghiệp-TTCN-XDCB tăng 13,2%, dịch vụ tăng 8,9%. Tỷ lệ có cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp-Thủy sản chiếm 22,4%; Công nghiệp TTCN-XDCB chiếm 36,8%, dịch vụ chiếm 40,8%. Giá trị 1 ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 157,9 triệu đồng/năm, tăng 6,3 triệu đồng so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,72 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành), đạt 100,5% KH, tăng 4,49 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.298,073 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 93,1% KH, giảm 2,3% so với năm 2018. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt: 60.420 tấn, tăng 2,9% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2018. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt: 533,894 tỷ đồng (giá hiện hành) đạt 93,8%KH, tăng 5,1% so với năm 2018; Giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 3.058,2 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 96,1% KH, tăng 13,9% so với năm 2018. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt 2.017,8 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 99,37% KH, tăng 10,9% so với năm 2018. Giá trị sản xuất XDCB ướ đạt 1.551,257 tỷ đồng, đạt 91,9% KH, tăng 14,9% so với năm 2018. Ước thu ngân sách Nhà nước 202,149 tỷ đồng, đạt 206,1%KH tỉnh giao, bằng 175% so với cùng kỳ năm 2018. Ước chi ngân sách địa phương :921,544 tỷ đồng, đạt 191,9% KH huyện giao, bằng 128,8% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn huyện có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 11 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 02 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo 1,43%, giảm 0,5% so với năm 2018.

         Triển khai kế hoạch phong trào “TDĐKXDĐSVH” Năm 2019, ước có 31.100/32.730 gia đình đạt GĐVH (đạt 95%) tăng 4,7% so với năm 2018, 91/101 thôn đạt LVH (đạt 90%) giảm 3,1% so với năm 2018 và 110/113 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019 (đạt 97,3%) tăng 3,3% so với năm 2018. Năm 2019, toàn huyện có 560 người chết, trong đó 228 trường hợp thực hiện điện táng, hỏa táng, đạt 40,7%, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2018. Kết quả đánh giá ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện năm 2019: Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: Xếp loại Tốt: 9/17= 53% (tăng 17,7% so với năm 2018) . Xếp loại khá: 8/17=47% . Đối với các xã, thị trấn: Xếp loại Tốt: 5/14=35,7%. Xếp loại Khá: 9/14=64,3%.

        Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 12.435 hồ sơ, giải quyết 12.072 hồ sơ (đạt 97,1%) thu nộp ngân sách 54,458 tỷ đồng.

        Tình hình an ninh chính trị ổn đinh, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

           Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện được tiếp tục duy trì và phát triển, cơ cấu kinh tế có hướng chuyển biến tích cực.  Sản xuất nông nghiệp phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh;

           Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8-8,6%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,4 triệu/người/năm;  Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.373,238 tỷ đồng; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 59.163 tấn; giá trị sản xuất thủy sản: 538,165 tỷ đồng; Giá trị sản xyaats Công nghiệp: 3.347 tỷ đồng; giá trị sản xuất XDCB cả năm đạt 1.932,991 tỷ đổng; giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 2.231,69 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nươc đạt 163,460 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 01,-0,3%; 90% cơ quan, đơn vị dạt chuẩn văn hóa; 88% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

          Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Trong năm 2019 nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản sôi động tác động đến công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Kết quả ước thu cả năm đạt 206,1% kế hoạch.

        Dự thảo quy hoạch vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm có các giải pháp khai thác các thế mạnh của địa phương, tổ chức quản lý, khai thác không gian đô thị- nông thôn, không gian phát triển công nghiệp, thương mai-dịch vụ- sản xuất nông nghiệp…gắn với việc giữ gìn các giá trị sinh thái và nhân văn của khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài của địa phương.

          Báo cáo kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019; phương hướng nhiệm vụ và biện pháp thực hiện năm 2020.

         Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2020

          Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2019, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra 2 cấp năm 2019; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

           Chương trình công tác của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020

           Báo cáo những công việc Ban thường vụ huyện ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ họp BCH Đảng bộ huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\BCH\4.JPG

(Đ/c Vũ Minh Hiếu: TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị)

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu: TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2019 của huyện, dù gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt nhưng tốc độ phát triển kinh tế của huyện vẫn đạt mức 7,6%, hoàn thành chỉ tiêu đạt ra, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, cơ bản hoàn thành huyện Nông thôn mới đang chờ cấp trên thẩm định, công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT được quan tâm. Đồng chí yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội Đảng các cấp thành công; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành niệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch. Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường công tác QLNN về đất đai và từng bước giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận QSD đất. Hoàn thành cuốn lịch sử đảng bộ của xã, huyện xong trước đại hội; Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, tập trung vào sản xuất vụ đông, gieo trồng vụ xuân; Đẩy manh dịch chuyển cơ cấu cây trồng trên đất lúa; Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội, quản lý đất đai…

PVD-Phòng VH&TT