HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IV (PHIÊN MỞ RỘNG)

27/03/2021 13:28 Số lượt xem: 105

Sáng ngày 26/3/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lần thứ IV (phiên mở rộng).

(Toàn cảnh phiên họp)

Đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; Thủ trưởng một số cơ quan, ban, ngành liên quan.

Tai hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thông qua 8 nội dung báo cáo, kế hoạch.

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2016-2020 bình quân tốc độ tăng trường kinh tế (GRDP) của huyện đạt 8.8%, tăng 0,8% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 11,4% đạt 109,6% KH; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ suất sinh bình quân là 14,25 ‰, tăng 0,04‰/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, hiện tại còn 1,2%. Trong 5 năm, mtoongr thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 694,5 tỷ đồng đạt 141% KH.

Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất được đẩy mạnh, kết quả xây dựng nông thôn mới vượt mức mục tiêu của kế hoạch đề ra.

Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện đạt cao, phát triển theo hướng thực chất, bền vững.Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao được tăng cường, nhất là đối với các lễ hội. Hoạt động ứng dụng CNTT đã đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động quản lý nhà nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai khá toàn diện, ngày càng hiệu quả, thiết thực. nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.Chính sách bảo trọ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác nội chính và xây dựng chính quyền được quan tâm, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng.Chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng 5 năm 2021-2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,0%. Tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản chiếm 16,1% công nghiệp và xây dựng chiếm 42,2%, dịch vụ chiếm 41,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 80,1 triệu đồng. Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1ha canh tác đạt 197,54 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm hoàn thành vượt mức KH từ 10-12%. 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu đến năm 2025 huyện có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% chất thải được thu gom và xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Duy trì tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trên 89% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 90% số thôn được công nhận “Làng văn hóa” và từ 95% trở lên cơ quan được công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Từ 35% số dân và 25% số gia đình trở lên thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao, 94% số thôn có câu lạc bộ thể dục thể thao. Tham gia các giải thi đấu trong và ngoài tỉnh phấn đấu đạt từ 250-300 huy chương các loại; Tử lệ người qua đời được điện táng, hỏa táng bình quân đạt 48%/năm trở lên; Tủy lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dương, thể nhẹ cân giảm xuống dưới 6%, thể thấp còn còn dưới 11%. Duy trì 100% các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hàng năm tạo việc làm cho 3.700 lao động.Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu các nhiệm vụ huấn luyện, động viên, tuyển quân, giáo dục quốc phòng an ninh, diễn tập chiến đấu phòng thủ. Giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Phấn đấu đạt các mục tiêu do tỉnh giao hàng năm về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2021-2025:Sau 10 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế-xã hội khu vực nông thôn đã có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi. tính đến hết năm 2020, 13/13 xã đã được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt Chuẩn Nông thôn mới. Mcuj tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025: các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; Phấn đấu có 07/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” trên địa bàn huyện Lương Tài; Mục tiêu và giải pháp phát triển giai đoạn 2021-2025: các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng đã đượct hử nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà cho hiệu quả cao. Toàn huyện thực hiện 07/08 mô hình đạt 87,5%KH. Ngoài ra, trên địa bàn huyện, các hộ nông dân áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các giống cây ăn quả, rau màu năng suất cao như cam, bưởi, chanh…cà rốt, tỏi, bí xanh…áp dụng hệ thống tưới phun tự động được 250ha. Cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch trong sản xuất lúa, cây màu. Nhiều giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, công nghệ chuồng kín, chế phầm sinh học, công nghệ tự động hóa được áp dụng rộng rãi vào sản xuất chăn nuôi. Toàn huyện có 12 tổ chức, cá nhân chăn nuôi đã áp dụng công nghệ cao trong sản xuất chăn nuôi đạt 100% KH. Nhiều tiến bộ KHKT đã được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản giúp tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất. Các công nghệ bảo quản, chế biến nông sản hiện nay đã được các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân áp dụng trong bảo quản, chế biến rau, củ, quả…Dã có 04 cơ sở, HTX xây dựng logo nhãn hiệu, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2020, tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 28.183.650.000 đồng. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025: Xây dựng 15 vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng tập trung, áp dụng theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích khoảng 180ha. 22 vùng cây trồng hàng hóa tập trung với diện tích 315ha sử dụng hệ thống tưới phun tự động, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 06 vùng cây trồng cây ăn quả tập trung với diện tích 30ha sử dụng hệ thống tưới phun tự động, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Duy trì và mở rộng vùng nuôi cá thâm canh trong ao đất tập trung ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 404 ha. Vùng nuôi cá lồng trên sông ứng dụng công nghệ cao với 750 lồng. Xây dựng trang traiuj nuôi lợn xa khu dân cư ứng dụng công nghệ cao với diện tích 10ha, vùng chăn nuôi gia cầm sinh sản và thịt ứng dụng công nghệ cao với diện tích 5ha.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo cảu Ban thường vụ huyện ủy năm 2020

Báo cáo những công việc Ban thường vụ Huyện ủy giải quyết giữa 2 kỳ họp BCH đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng thuận, thống nhất cao với các báo cáo đã nghe. Nghiên cứu và đưa ra những ý kiến trên nhiều lĩnh vực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

(Đ/c Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Hồng: TUV, Bí thư huyện ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với các xã, thị trấn để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cần cụ thể hóa các chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII vào trong các hoạt động của đơn vị. Quan tâm, sáng tạo các cách làm mới đạt hiệu quả trong công việc.

Quan tâm, chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm nay cần tổ chức tốt.

Chú trọng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác phòng trừ sâu bệnh, các dịch bệnh trên vật nuôi cây trồng. Làm tốt công tác thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng các công trình.

Tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, duy trì các tổ Covid cộng đồng, thực hiện 4 tại chỗ, 5K trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT