HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 24 (phiên mở rộng)

09/10/2019 07:09 Số lượt xem: 149

Chiều ngày 07/10/2019 , tại hội trường huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 24 phiên mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2019.

        Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Công Vy: Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\1.JPG

    ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí  trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Thủ trưởng một số cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong huyện.

     Tai hội nghị, các đại biểu được nghe 08 bản báo cáo, dự thảo quy chế quan trọng.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\2.JPG

        Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 03 tháng cuối năm 2019. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 838,715 tỷ đồng đạt 66,1%KH năm; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt: 407,842 tỷ đồng, đạt 71,6% KH; Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 1.909,651 tỷ đồng đạt 60% Kh; Gí trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 1.384,579 tỷ đồng đạt 68,2% KH; Giá trị sản xuất xây dựng cơ bản ước đạt 1.088,6 tỷ đồng đạt 162,3% KH; Ước thu ngân sách nhà nước đạt 117,450 tỷ đồng đạt 162,3% KH; ước tổng chi ngân sách địa phương 524,360 tỷ đông đạt 109,2%KH. Tỷ lệ người chết thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 40,7% tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018. Ước tỷ suất sinh 10,6% tăng 0,9%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 24,8% tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ chenh lệch giới tính khi sinh là 120 nam/100 nữ, tăng0,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa và hoa màu vụ mùa. Tập trung phấn đấu gieo trồng vụ đông đạt: 1.165 ha cây các loại. Chú trọng tăng cường chất lượng cung ướng dịch vụ vật tư nông nghiệp và chất lượng giống; khuyến khích mở rộng, vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi.khuyến khích phát triển chăn nuôi theo phương thức gia trại, trang trại, phấn đấu cả năm đàn trâu bò đạt 2.490 con, đàn lợn 32.150 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 8.100 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản 1.286 ha, tổng sản lượng 13.100 tấn. Phấn đấu các xã đạt đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; 02 xã Bình ĐỊnh, Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2019. Phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 194.45 tỷ đồng, giá trị tổng sản lượng công nghiệp-tiêu thủ công nghiệp cả năm phấn đấu đạt 3.180,830 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý đất đại, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác sử dụng đất;Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ văn hóa, chính trị của địa phương, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện tốt các công tác nội chính và xây dựng chính quyền.

         Báo cáp tình hình thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm; những biện pháp tổ chức thực hiện 03 tháng cuối năm.

         Báo cáo đề án phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài.

          Dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Thường trực cấp ủy, ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

           Triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;

          Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 05 năm thực hiện di chúc của Người.

         Báo cáo những công việc Ban thường vụ Huyện ủy giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

         Dự thảo Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những ý kiến, vướng mắc còn tồn tại trong thời gian qua như vấn đề về tái đàn lợn, chi trả hỗ trợ cho người chăn nuôi… và đã được các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\3.JPG

(Đ/c Nguyễn Đăng Túc phát biểu tại hội nghị)

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đồng ý với nội dung của các bản báo cáo, đặc biệt đánh giá đề án phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài là hợp lý với địa phương, nhưng cần tập trung quan tâm đến hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch, cần tập trung tuyên truyền quảng bá về Du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\4.JPG

(Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị)

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy chỉ ra các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới là: tập trung phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến sản xuất đặc biệt là vụ lúa mùa trong khi thời tiết đang diễn biến phức tạp, thu hoạch theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; giải pháp mở rộng diện tích vụ đông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất. Quan tâm đến phòng chống lụt bão; Có kế hoạch định hướng lại cơ cấu ngành chăn nuôi sao cho phù hợp với tình hình địa phương, thực hiện theo đúng luật chăn nuôi. Đồng thời quan tâm đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục….

           Nhân dịp này huyện đã tổ chức chia tay 13 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, BTV tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\5.JPG

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 10\BCH\6.JPG

PVD-Phòng VH&TT